1.  Váš box je prázdný není to škoda?

Co malí potřebují?